Ujmowanie przedmiotów cz. 20

Pomiędzy warstwami dzieła literackiego istnieje organiczny związek, tworzą one organiczną całość. O ile dzieło literackie jest wartościowym dziełem sztuki, każda z jego warstw zawiera w stanie potencjalnym specyficzne wartości estetyczne, a wartości estetyczne wszystkich warstw wytwarzają szczególną harmonię polifoniczną estetycznych jakości całego dzieła.

nagłośnienie eventowe

Od dzieła literackiego odróżnia Roman Ingarden jego poszczególne konkretyzacje, które powstają przy poszczególnych odczytaniach tego samego dzieła. „Pan Tadeusz” jest więc jednym jedynym dziełem literackim, konkretyzacji zaś jego jest ogromnie wiele, gdyż utwór ten był niezliczone razy czytany. W dziele literackim istnieje bardzo wiele ,,miejsc niedookreślenia”, zwłaszcza w warstwie przedmiotów przedstawionych i w warstwie wyglądów. Opisując np. postacie lub jakieś martwe przedmioty, poeta nie może ani nie pragnie wyliczyć wszelkich ich cech. Czytelnik może więc sobie np. wyobrazić w szczegółach bohatera powieści tak lub inaczej, byleby przypisał mu te cechy, o których wyraźnie autor powieści wspomina. W konkretyzacjach dzieła literackiego dokonuje się „wypełnienie” miejsc niedookreślenia, jednak nie wszystkich i nie zawsze w jednaki sposób. Już z tego zwięzłego przedstawienia Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego wynika, iż ujmowanie dzieła literackiego jest przeżyciem bardzo złożonym.

nagłośnienie eventowe