Ujmowanie przedmiotów cz. 17

Punkt widzenia, z którego się ogląda dzieło sztuki, kolejność przeżyć percepcyjnych, ich czas trwania, powtórzenie niektórych z nich itd. odgrywają także w percepcji imaginatywnej dużą rolę. Również odróżnienie statycznych i dynamicznych dzieł i sposobu ich percepcji zachowuje swą ważność i na tym terenie, ale przy imaginatywnej percepcji istnieją nowe źródła wpływa odbiorcy na ukształtowanie się dzieła sztuki w jego percepcji. Tkwią one w możliwości swobodnej zmiany nastawień.

Np. widz kinowy nastawiony wyłącznie na świat imaginatywnych postaci i zdarzeń, pochłonięty fabułą, może zupełnie przeoczyć walory estetyczne przedmiotu odtwarzającego. W ten sposób układy form plastycznych pojawiających się na ekranie, ich kolejność, sposób znikania jednych a pojawiania się drugich, tempo, w jakim to się dzieje, ewent. rytm zmian na ekranie wymykają się uwadze widza. Gdy widz natomiast przez pewien czas nastawia się również na przedmiot odtwarzający, śledzi układ form plastycznych, spostrzega właściwą synchronizację ruchu i dźwięku, zauważa urok świata w czarno-białych barwach itd. – przedmiot jego estetycznego doznania staje się bogatszy, zyskuje nowe walory.

Comments

 1. Reklama:

  To Cię zainteresuje:

  Poznań- kruszywo
  kruszywo Poznań
  gabloty sklepowe
  gadżety dzieci
  gadżety dziecko
  gałki do drzwi
  garaże na parkingu w Pyrzowicach
  garaże z drewna
  gaszenie gazem
  gdańsk mieszkania